ECOREC - animations for promo DVD

Projekt pre spoločnosť Ecorec, firmu zaoberajúcu sa likvidáciou nebezpečného odpadu. Išlo o firemné prezentačné DVD. Mojou prácou boli viaceré animácie vrátane hlavnej úvodnej.

http://www.youtube.com/watch?v=dx8UQMzeiYU
https://vimeo.com/58095889


Film mal jednoducho hovoriť o tom, ako vie príroda recyklovať všetko, čo sama vytvorí, ale nevie si poradiť s tým, čo vytvorí človek.


Výtvarnú stránku som riešil podľa tejto výpovede. Len pneumatika bola vystrihnutá z fotografie, všetko ostatné bolo vytvorené pomocou akvarelových škvŕn a ťahov štetcom. Na animáciu koruny som požil jednoduchý particle systém.
Súčasťou DVD boli rôzne titulkové animácie, animované mapy a logá, stierky a podobne.

MUMMY

Školský projekt z VŠMU. Cvičenie na bábkovú animáciu. Napadlo  mi, ako si prácu zjednodušiť a nevyrábať zložité oblečenie tým, že si zvolím múmiu.


Dostali sme pár hotových kostričiek. Aj pri filmoch, ako napr. Mŕtva nevesta Tima Burtona (2005), sa používa viacmenej rovnaký systém. Ja som sa potom trochu hral s molitanom a s pásikmi gázy, namáčanými do kávy. Hlava bola z plastelíny.Pozadie bolo maľované akvarelom s pyramídou vysypanou pieskom na lepidlo. Piesok ako podklad nemohol byť všade, pretože pri chôdzi bábky je potrebné presne rozvrhnúť dráhu a spôsob pohybu postavy a do podkladu predvŕtať diery, do ktorých sa pevne ukotvujú nohy. Jedno svetlo simulovalo slnko.